Marc LIES

CSV

Deputéiert:en Zentrum

Säit 30/10/2018

Buergermeeschter:esch Hesper

Né le 30/12/1968, Marc LIES est une personnalité politique luxembourgeoise membre du parti CSV (Chrëschtlech-Sozial Vollekspartei) et député:e du Zentrum depuis le 30/10/2018. En plus de son rôle au niveau national, Marc LIES est également Buergermeeschter:esch de Hesper .
Gebuertsdag
30/12/1968
54
Données des député:es reprises de data.public.lu La liste des Députés actifs à la Chambre des Députés du Luxembourg publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Définition des générations reprises de Wikipedia (Generation). Dernière mise à jour du 17 novembre 2022.

Presenze

Präsenz an de Sëtzunge vun der Chamber vum 02.07.2019 bis den 20.12.2022.

Séances
256
Präsent
95.3%
244
Excuséiert
4.7%
12
Aussemissioun
0.0%
0
Absent
0.0%
0
Données des présences des député:es reprises de data.public.lu La liste des présences en séances publiques publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 4 mai 2023.

Finanziell Interessien

Finanziell Interessen an Interessekonflikter deklaréiert vun den Deputéierten am Aklang mam Chamberreglement an dem Verhaalenskodex fir lëtzebuerger Deputéiert.

Aktivitéiten vum Deputéierten zënter sengem Mandat

10.001 - 50.000 €

pro Joer
Politesch Mandater
Bourgmestre
10.001 - 50.000€
Membre CSV Nationalrot
0€
Président CSV Hesper
0€
Comité oder Verwaltungsrot
Président Commission paritaire CIPA Howald
0€
Président Comité de surveillance OEKO Center Hesperange
0€
Données des intérêts financiers manuellement reprises des déclaration(s) des intérêts financiers des députés publiées sur chd.lu. Le fichier csv peut être téléchargé ici. Dernière mise à jour pour Marc LIES : Déclaration n° 1 - 12/10/2021.

Parlamentaresch Froen

Total vun de parlamentaresch Froen, déi an der Legislaturperiod 2018 bis 2013 gestallt goufen, eleng oder mat aneren Deputéierten.

Total vun den parlamentareschen Ufroen während der Legislaturperiod 2018 - 2023

122

2018 - 2023
Schrëftlech Fro
105
86.1%
Mëndlech Fro
4
3.3%
Urgent Fro
10
8.2%
Erweidert Fro / mat Debatt
3
2.5%
Données des questions parlementaires des député:es reprises de data.public.lu La liste des questions parlementaires publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 4 mai 2023.

Interventiounen am Plenum

D'Zuel vun den Interventiounen an de Plenarsëtzunge vun der Chamber 2018-2023. D'Dauer vun den Interventiounen ginn net berücksichtegt.

Total vun den Interventiounen

87

2018 - 2023
Prozent vun den Interventiounen vun allen Deputéierten
0.8%
Prozent vun den Interventiounen vun der Partei
3.8%
Données des interventions en séances plénières reprises de data.public.lu La liste des interventions en séances plénières publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 5 mai 2023.