André BAULER

DP

Deputéiert:en Norden

Säit 30/10/2018

Conseiller:ère Ierpeldeng

Né le 05/02/1964, André BAULER est une personnalité politique luxembourgeoise membre du parti DP (Demokratesch Partei) et député:e du Norden depuis le 30/10/2018. En plus de son rôle au niveau national, André BAULER est également Conseiller:ère de Ierpeldeng .
Gebuertsdag
05/02/1964
59
Données des député:es reprises de data.public.lu La liste des Députés actifs à la Chambre des Députés du Luxembourg publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Définition des générations reprises de Wikipedia (Generation). Dernière mise à jour du 17 novembre 2022.

Presenze

Präsenz an de Sëtzunge vun der Chamber vum 02.07.2019 bis den 20.12.2022.

Séances
256
Präsent
100.0%
256
Excuséiert
0.0%
0
Aussemissioun
0.0%
0
Absent
0.0%
0
Données des présences des député:es reprises de data.public.lu La liste des présences en séances publiques publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 4 mai 2023.

Finanziell Interessien

Finanziell Interessen an Interessekonflikter deklaréiert vun den Deputéierten am Aklang mam Chamberreglement an dem Verhaalenskodex fir lëtzebuerger Deputéiert.

Aktivitéiten vum Deputéierten zënter sengem Mandat

1 - 5.000 €

pro Joer
Comité oder Verwaltungsrot
Membre du comité régional Nord du Parti démocratique (DP)
0€
Membre du comité directeur du Parti démocratique (DP)
0€
Président de la section DP-Diekirch
0€
De Cliärrwer Kanton (asbl), membre du conseil d'administration (président)
0€
Amis de l'Orgue Diekirch (asbl), membre du conseil d'administration (secrétaire)
0€
Geleeëntlechauswäerteg Aktivitéiten
Ecriture
1 - 5.000€
Conférence
0€
Direkt oder indirekt Partizipatiounen
Banque Raiffeisen s.c. Leudelange (une part sociale)
0€
Aktivitéiten vum Deputéierten virum Mandat
Amis de l'Orgue Diekirch (asbl), membre du conseil d'administration (secrétaire)
0€
De Cliärrwer Kanton (asbl), membre du conseil d'administration (président)
0€
Eislek Plus (asbl), membre du conseil d'administration (président)
0€
Membre du comité directeur du Parti démocratique (DP)
0€
Membre du comité régional Nord du Parti démocratique (DP)
0€
Données des intérêts financiers manuellement reprises des déclaration(s) des intérêts financiers des députés publiées sur chd.lu. Le fichier csv peut être téléchargé ici. Dernière mise à jour pour André BAULER : Déclaration n° 1 - 12/10/2021.

Parlamentaresch Froen

Total vun de parlamentaresch Froen, déi an der Legislaturperiod 2018 bis 2013 gestallt goufen, eleng oder mat aneren Deputéierten.

Total vun den parlamentareschen Ufroen während der Legislaturperiod 2018 - 2023

464

2018 - 2023
Schrëftlech Fro
405
87.3%
Mëndlech Fro
36
7.8%
Erweidert Fro / mat Debatt
18
3.9%
Urgent Fro
5
1.1%
Données des questions parlementaires des député:es reprises de data.public.lu La liste des questions parlementaires publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 4 mai 2023.

Interventiounen am Plenum

D'Zuel vun den Interventiounen an de Plenarsëtzunge vun der Chamber 2018-2023. D'Dauer vun den Interventiounen ginn net berücksichtegt.

Total vun den Interventiounen

246

2018 - 2023
Prozent vun den Interventiounen vun allen Deputéierten
2.4%
Prozent vun den Interventiounen vun der Partei
13.4%
Données des interventions en séances plénières reprises de data.public.lu La liste des interventions en séances plénières publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 5 mai 2023.