LSAP

LĂ«tzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei

Europadeputéiert
1
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
10
60% mat Duebelmandat
6
Buergermeeschteren:eschen
12
Schäffen
31
Conseiller:ères
112
Europadeputéiert 1
Deputéiert 10
Carlo WEBER
Dan BIANCALANA
Francine CLOSENER
Simone ASSELBORN-BINTZ
Tess BURTON
Yves CRUCHTEN
Schäffen 31
Conseiller:ères 112
Carlo WEBER
Tess BURTON