DP

Demokratesch Partei

Europadeputéiert
1
0% mat Duebelmandat
0
Deputéiert
12
83% mat Duebelmandat
10
Buergermeeschteren:eschen
7
Schäffen
26
Conseiller:ères
100
Europadeputéiert 1
Deputéiert 12
André BAULER
Carole HARTMANN
Claude LAMBERTY
Frank COLABIANCHI
Gilles BAUM
Gusty GRAAS
Guy ARENDT
Lydie POLFER
Pim KNAFF
Simone BEISSEL
Deputéiert 12
André BAULER
Carole HARTMANN
Claude LAMBERTY
Frank COLABIANCHI
Gilles BAUM
Gusty GRAAS
Guy ARENDT
Lydie POLFER
Pim KNAFF
Simone BEISSEL
Buergermeeschter:esch
Carole HARTMANN
Lydie POLFER
Schäffen 26
Conseiller:ères 100
André BAULER
Guy ARENDT