Guy ARENDT

DP

Deputéiert:en Zentrum

Säit 06/12/2018

Conseiller:ère Walfer

Né le 13/04/1954, Guy ARENDT est une personnalité politique luxembourgeoise membre du parti DP (Demokratesch Partei) et député:e du Zentrum depuis le 06/12/2018. En plus de son rôle au niveau national, Guy ARENDT est également Conseiller:ère de Walfer .
Gebuertsdag
13/04/1954
69
Données des député:es reprises de data.public.lu La liste des Députés actifs à la Chambre des Députés du Luxembourg publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Définition des générations reprises de Wikipedia (Generation). Dernière mise à jour du 17 novembre 2022.

Presenze

Präsenz an de Sëtzunge vun der Chamber vum 02.07.2019 bis den 20.12.2022.

Séances
256
Präsent
97.7%
250
Excuséiert
2.3%
6
Aussemissioun
0.0%
0
Absent
0.0%
0
Données des présences des député:es reprises de data.public.lu La liste des présences en séances publiques publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 4 mai 2023.

Finanziell Interessien

Finanziell Interessen an Interessekonflikter deklaréiert vun den Deputéierten am Aklang mam Chamberreglement an dem Verhaalenskodex fir lëtzebuerger Deputéiert.

Aktivitéiten vum Deputéierten zënter sengem Mandat

4 - 20.000 €

pro Joer
Comité oder Verwaltungsrot
Télédistribution Walferdange
1 - 5.000€
Cercle Philatélique Walferdange
0€
Comité Directeur DP
0€
CA Kräizbierg
0€
SCI Henri Guillaume II
0€
DP section Walferdange
0€
Direkt oder indirekt Partizipatiounen
Sunelec Walferdange 2 SCParticulière
1 - 5.000€
Sunelec Walferdange 1 SCParticulière
1 - 5.000€
SES
1 - 5.000€
SCI Henri Guillaume II
0€
Bonn & Schmitt sàrl
0€
Aktivitéiten vum Deputéierten virum Mandat
CA ALIPH
0€
DP section Walferdange
0€
Cercle philatélique Walferdange
0€
Secrétaire d'Etat à la Culture
100.001 - 200.000€
Données des intérêts financiers manuellement reprises des déclaration(s) des intérêts financiers des députés publiées sur chd.lu. Le fichier csv peut être téléchargé ici. Dernière mise à jour pour Guy ARENDT : Déclaration n° 1 - 12/10/2021.

Parlamentaresch Froen

Total vun de parlamentaresch Froen, déi an der Legislaturperiod 2018 bis 2013 gestallt goufen, eleng oder mat aneren Deputéierten.

Total vun den parlamentareschen Ufroen während der Legislaturperiod 2018 - 2023

29

2018 - 2023
Schrëftlech Fro
28
96.6%
Urgent Fro
1
3.4%
Données des questions parlementaires des député:es reprises de data.public.lu La liste des questions parlementaires publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 4 mai 2023.

Interventiounen am Plenum

D'Zuel vun den Interventiounen an de Plenarsëtzunge vun der Chamber 2018-2023. D'Dauer vun den Interventiounen ginn net berücksichtegt.

Total vun den Interventiounen

108

2018 - 2023
Prozent vun den Interventiounen vun allen Deputéierten
1.0%
Prozent vun den Interventiounen vun der Partei
5.9%
Données des interventions en séances plénières reprises de data.public.lu La liste des interventions en séances plénières publiées sous Creative Commons Zero (CC0). Dernière mise à jour du 5 mai 2023.